shortcut_currency
shortcut_language
shortcut_shopping_cart

ปกป้องสินค้า
จากความชื้นและเชื้อรา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WHO WE ARE

Hi Dri (Thailand) Co.,Ltd.

บริษัทของเราเป็นหนึ่งในผู้ผลิตสารดูดความชื้นชั้นนำที่ได้รับการยอมรับและได้มาตรฐาน ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบในระหว่างการขนส่งสินค้าโดยเฉพาะการขนส่งทางทะเลนั้น มักเกิดจากความชื้นและเชื้อรา ทำให้สินค้าเสียหายก่อนถึงมือผู้รับ

สารดูดความชื้นของเราเป็นสารดูดความชื้นที่มีประสิทธิภาพสูง ผ่านการควบคุมการผลิตที่ได้มาตรฐาน สามารถปกป้องสินค้าจากความชื้นและเชื้อราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น HI DRI

HIDRI มีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐานอยู่ในประเทศไทยและมีการส่งออกทั่วโลก สามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์ HIDRI มีหลายขนาดเพื่อรองรับการใช้งานในทุกอุตสาหกรรม

นอกจากนี้ HIDRI ยังได้มีการคิดค้นและพัฒนาสารดูดความชื้นโดยมีห้องปฏิบัติการเพื่อดำเนินการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ของสารดูดความชื้น เพื่อให้สามารถขจัดปัญหาความชื้นได้มากที่สุดอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ของเราในการแก้ปัญหาความชื้น HIDRI จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับสินค้าแทบทุกอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารและยา อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

COMPANY PRODUCTS

สินค้าของเรา

ข่าวสารและเกร็ดความรู้เพิ่มเติม

HIDRI Oxygen Absorber

ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากสามารถป้องกันและแก้ปัญหาความชื้นและเชื้อราให้กับสินค้าของผู้ผลิตสินค้าและผู้ประกอบธุรกิจขนส่งรายใหญ่หลายแห่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานใหญ่ของเราตั้งอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ และมีสำนักงานสาขาในอีกหลายประเทศทั่วโลก เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการของเราสามารถรองรับความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้น Hi Dri สามารถใช้ได้ในทุกอุตสาหกรรม อาทิเช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ผลิตภัณฑ์กระดาษ ผลิตภัณฑ์จากไม้ เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร อาหารและยา อุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ อุตสาหกรรมโลหะ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ เป็นต้น

Read More
COMPANY CLIENTS

OUR PARTNERS

hidri

hidri

Engine by shopup.com