ดูบทความปัญหาความชื้นที่เกิดกับสินค้า

ปัญหาความชื้นที่เกิดกับสินค้า

สาเหตุของการเกิดเชื้อรา และสนิมที่ตัวสินค้า มาจากหลายสาเหตุ อาทิ
1.โกดังสินค้า

•การจัดเรียงสินค้าไม่ดี ทับซ้อนจนเกินไป
•โกดังมีความชื้นมากไป
•ไม่มีการตรวจสอบปัญหาของบรรจุภัณฑ์สินค้าก่อนนำเข้ามาเก็บไว้ที่โกดัง
•มีการปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ไม่มิดชิด

2.สถานที่ปฏิบัติงาน

•มีวัสดุอื่นปนเปื้อน
•ไม่มีการควบคุณอุณหภูมิห้อง และความชื้น
•การปฏิบัติงานไม่มีความเป็นสะอาด เป็นระเบียบ
•มีมลพิษ

3.บรรจุภัณฑ์

•บรรจุสินค้า ในขณะที่กล่องหรือลังมีความชื้น
•กล่องหรือลังที่ใช้มีความชื้น

4.การขนส่ง

•ตู้คอนเทนเนอร์สกปรก มีความชื้น
•พื้นของตู้คอนเทนเนอร์เปียกหรือชื้น
•ตู้คอนเทนเนอร์ชำรุด

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 2836 ครั้ง

Engine by shopup.com