ดูบทความปัญหาความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

ปัญหาความชื้นในตู้คอนเทนเนอร์

ตอนกลางวัน
>> ความชื้นมาจาก
•พื้นของตู้คอนเทนเนอร์เปียกหรือชื้น
•พาลเลทสินค้ามีความชื้น
•กล่องหรือลังสินค้ามีความชื้น
•มีอากาศจากภายนอกเข้ามา

ตอนกลางคืน
>> ความชื้นเกิดจาก
•ความชื้นจากภายนอก กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ
•กรณีที่ฝนตก แล้วเกิดความชื้นที่ผนังตู้คอนเทนเนอร์

23 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 3317 ครั้ง

Engine by shopup.com