ดูบทความNatural Clay

Natural Clay

หมวดหมู่: HIDRI Products

HI DRI Natural Clay

HI DRI Natural Clay เป็นดินดูดความชื้นที่ทำมาจากแร่ธรรมชาติ หรือ เบนโทไนท์ โดยเป็นแร่ธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มมอนต์มอริลโลไนท์ ( Montmorillonite )เป็นองค์ประกอบหลัก มีลักษณะเป็นเกล็ดหรือกรวด สีเทา หรือสีม่วง ไม่อันตราย ไม่เป็นพิษ และไม่ทำลายธรรมชาติ สามารถย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ 100% เป็นสารดูดความชื้นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้กันอย่างแพร่หลายในการเก็บรักษาสินค้าและการขนส่งเพื่อควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ของสภาพ แวดล้อม ในการป้องกันไม่ให้สินค้าเกิดความชื้น

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ HI DRI Natural Clay
• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย , ไม่มีกลิ่น และไม่มีฤิทธิ์กัดกร่อน
• ย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ เนื่องจาก HI DRI Natural Clay เป็นดินที่มาจากธรรมชาติ
• ความสามารถในการดูดซับ HI DRI Natural Clay สามารถลดความชื้นสัมพันธ์ในพื้นที่ปิด หรือในกล่องสินค้า ได้ประมาณ 30%
• HI DRI Natural Clay มีราคาถูกกว่า Silica gel แต่มีประสิทธิภาพในการดูดซับได้ดีกว่า
• สามารถปกป้องสินค้าจากความชื้นได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะแก่การขนส่งสินค้า ระหว่างประเทศ
• โครงสร้างของโมเลกุลใน HI DRI Natural Clay สามารถดูดซับก๊าซ ที่เป็นอันตราย หรือเป็นพิษได้ เช่นฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และซัลไฟล์ (Sulphide)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 131 ครั้ง

Engine by shopup.com