ดูบทความActivated Clay

Activated Clay

หมวดหมู่: HIDRI Products

HI DRI Activated Clay

HI DRI Activated Clay เป็นสารดูดความชื้นชนิดเม็ด ที่มาจากแร่ธาตุธรรมชาติ หรือดินแอปต้าพูไกท์ (Attapulgite) สามารถดูดซับความชื้นได้ดีเพราะมีโครงสร้างที่มีอนุภาค ขนาดเล็ก HI DRI Activated Clay เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นอันตราย และไม่เป็นพิษ สามารถย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ 100% อีกทั้งยังสามารถ กำจัดกลิ่น และลดความชื้น ในอากาศได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ HI DRI Activated Clay


• เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย , ไม่มีกลิ่น และไม่มีฤิทธิ์กัดกร่อน
• ย่อยสลายไปในธรรมชาติได้ เนื่องจาก HI DRI ACTIVATED CLAY เป็นดินที่มาจากธรรมชาติ
• ความสามารถในการดูดซับ HI DRI ACTIVATED CLAY สามารถลดความชื้นสัมพันธ์ในพื้นที่ปิด หรือในกล่องสินค้า ได้ประมาณ 30%
• HI DRI Activated Clay มีราคาถูกกว่า Silica gel แต่มีประสิทธิภาพในการดูดซับใกล้เคียงกัน
• สามารถปกป้องสินค้าจากความชื้นได้เป็นระยะเวลานาน เหมาะแก่การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
• โครงสร้างของโมเลกุลใน HI DRI ACTIVATED CLAY สามารถดูดซับก๊าซที่เป็นอันตรายหรือเป็นพิษได้ เช่น ฟอร์มัลดีไฮด์ (formaldehyde) และซัลไฟล์ (Sulphide)

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 107 ครั้ง

Engine by shopup.com