ดูบทความSilica Gel

Silica Gel

หมวดหมู่: HIDRI Products

HI DRI Silica gel

HI DRI Silica gel เป็นสารดูดความชื่นชนิด ซิลิก้าเจล ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่สกัดจาก ทรายขาวผสมกรดกำมะถันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า ซิลิกอน ไดออกไซด์ (Silicon Dioxide) มีลักษณะเป็นเม็ดกลมแข็ง ด้านในจะมีลักษะณะเป็นโพรง มีรูพรุน ทำให้มีพื้นผิวที่ใช้ในการดูด ความชื้นเป็นจำนวนมาก ประมาณ 800 ตารางเมตรต่อน้ำหนัก 1 กรัม หรือประมาณ 35-40 % ของน้ำหนักตัวเอง และมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 c หากอุณหภูมิสูงกว่านี้ หรือปริมาณความชื้นสัมพัทธ์มากกว่า 50% ประสิทธิภาพ ในการดูดความชื้นจะลดลงไปเรื่อยๆ โดยเหตุนี้ การใช้ซิลิกา เจล กับประเทศร้อนชื้น ดังเช่นประเทศไทยจึงต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิรอบข้างของบรรจุภัณฑ์สินค้า โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่มีความผันผวน หรือ ความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ของประเทศไทย และประเทศปลายทาง ย่อมมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาความชื้นที่สามารถทำลายสินค้าได้ก่อนถึงมือผู้รับ

Well, what do you expect, mother? Really? Did nothing cancel? Whoa, this guy’s straight? It’s a hug, Michael. I’m hugging you. There’s only one man I’ve ever called a coward, and that’s Brian Doyle Murray. No, what I’m calling you is a television actor. Marry me. I’m half machine. I’m a monster. I don’t understand the question, and I won’t respond to it. First place chick is hot, but has an attitude, doesn’t date magicians.

As you may or may not know, Lindsay and I have hit a bit of a rough patch. There’s only one man I’ve ever called a coward, and that’s Brian Doyle Murray. No, what I’m calling you is a television actor.Marry me. I don't understand the question, and I won't respond to it.

19 กุมภาพันธ์ 2564

ผู้ชม 108 ครั้ง

Engine by shopup.com