ดูหน้า

เกี่ยวกับเรา

HI DRI มีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ ไทย อินโดนีเซีย อินเดีย และจีน นอกจากนี้ ยังมีสำนักงานมากกว่า 40 แห่งทั่วโลก เพื่อสามารถรองรับ ความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างทั่วถึง

ผลิตภัณฑ์ของ HI DRI มีความหลากหลาย เพื่อให้ตรงกับการใช้งานของผู้ใช้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ HI DRI ยังได้มีการคิดค้น และพัฒนาสารดูดความชื้น โดยมีห้องปฏิบัติการ เพื่อดำเนินการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆของสารดูดความชื้น เพื่อให้สามารถขจัดปัญหา ความชื้นได้มากที่สุดอีกด้วย

ด้วยประสบการณ์ของเราในการแก้ปัญหาความชื้น ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นของ HI DRI จึงได้ปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถใช้ได้กับสินค้าแทบทุกอุตสาหกรรม ได้แก่

• ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เช่น กาแฟ,โกโก้,ชา,ข้าวสาร,แป้ง,ข้าวโพด ฯลฯ
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
• อุตสาหกรรมเคมี
• อาหารและเวชภัณฑ์
• ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
• อาหารและเครื่องดื่ม
• ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
• สินค้าอุปโภคที่ใช้ในครัวเรือน
• ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแก้ว
• อุตสาหกรรมโลหะ และเครื่องจักร เช่น แผ่นเหล็ก,ท่อเหล็ก,อลูมิเนียม,ทองแดง,ลวด ฯลฯ
• อุตสาหกรรมกระดาษ
• อุตสาหกรรมสิ่งทอ เช่น เสื้อผ้า,พรม ฯลฯ
• ยาสูบ
• ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ และไม้แปรรูปต่างๆ


***ผลิตภัณฑ์สารดูดความชื้นของ HI DRI เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม***


12 พฤษภาคม 2559

ผู้ชม 8441 ครั้ง

Engine by shopup.com